Welkom bij Bewindvoering Stemfoort

Bewindvoering Stemfoort biedt hulp aan mensen in de regio Noord-Brabant en Gelderland die  – om welke reden dan ook – niet in staat zijn om naar behoren hun financiën te beheren of (problematische) schulden hebben. Bewindvoering Stemfoort biedt twee vormen van hulp: beschermingsbewind en inkomensbeheer*.

Bewindvoering Stemfoort h.o.d.n. A.M. Stemfoort en maakt onderdeel uit van het Juridisch Adviesbureau Stemfoort. Wij springen snel in op uw hulpvraag. De enige vereisten die Bewindvoering Stemfoort stelt is dat u meerderjarig bent en woonachtig in de Noord-Brabant of Gelderland.

Het streven van Bewindvoering Stemfoort is altijd om iemand – indien mogelijk – weer zo snel mogelijk financieel zelfstandig te laten zijn.

Met ingang van 1 april 2014 dienen professionele bewindvoerders te voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Het Juridisch Adviesbureau Stemfoort voldoet aan deze door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM gestelde kwaliteitseisen.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind kan onderverdeeld worden in het ‘gewone’ bewind en het zogenoemde ‘schulden’ bewind. Wanneer iemand door ouderdom, psychische problemen, lichamelijke of geestelijke aandoening niet meer in staat is de financiën te beheren of wanneer iemand gewoonweg niet met geld kan omgaan, is het ‘gewone’ bewind een goede oplossing. Het doel van het ‘gewone’ bewind is dat het geld door een bewindvoerder op een juiste wijze beheert wordt, de vaste lasten tijdig betaald worden en iemand over leefgeld beschikt. Daarnaast dient het, wanneer er sprake is van verkwisting van geld, om te voorkomen dat iemand (nog verder) in de financiële problemen raakt.

Het zogenoemde ‘schulden’ bewind is een goede oplossing wanneer iemand – om welke reden dan ook – schulden heeft en door de bomen het bos niet meer ziet. Het doel van het ‘schulden’ bewind is dat naast de inkomsten en uitgaven alle schulden in kaart worden gebracht. De bewindvoerder probeert vervolgens om met de schuldeisers in der minne betalingsregelingen te treffen. Daarnaast worden het inkomen en andere goederen op een juiste wijze beheert, de vaste lasten tijdig betaald en gezorgd dat iemand over leefgeld beschikt. Natuurlijk dient het ook om te voorkomen dat iemand nog verder in de financiële problemen raakt.

Inkomensbeheer

Er zijn ook mensen die niet voor beschermingsbewind in aanmerking komen, maar wel moeite hebben om hun financiële administratie op orde te krijgen of te houden en daarbij – tijdelijk –  hulp kunnen gebruiken. Voor deze mensen kan inkomensbeheer een goede oplossing zijn. Inkomensbeheer wordt ook wel budgetbeheer genoemd en kan bijdragen aan het voorkomen dat iemand in financiële problemen raakt. Daarnaast zorgt het ervoor dat iemand weer overzicht krijgt over zijn financiële situatie waardoor men na verloop van tijd weer zelfstandig in staat is de financiën goed te beheren. Ook voor mensen die simpelweg een hekel hebben aan het doen van hun financiële administratie en hier geen omkijken naar willen hebben, kan inkomensbeheer uitkomst bieden.

Bewindvoering Stemfoort biedt drie vormen van inkomensbeheer aan. Dit zijn:

  • inkomensbeheer basis
  • inkomensbeheer plus en
  • inkomensbeheer totaal

Over deze drie vormen van inkomensbeheer kunt u meer lezen op onze pagina inkomensbeheer.

Meer info

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Bel dan op maandag t/m donderdag tussen 18.30 en 19.30 uur naar 085 – 130 48 14 of stuur een mail naar info@bewindvoeringstemfoort.nl met uw naam en telefoonnummer. Wij (Bewindvoering Stemfoort) zullen dan op werkdagen telefonisch contact met u opnemen.

Op de volgende pagina’s van deze website wordt eveneens uitgebreider ingegaan op een aantal zaken en treft u onder meer informatie over de werkwijze bij bewindvoering en de werkwijze bij inkomensbeheer vanaf het eerste contact met een cliënt(e), de kosten van bewindvoering en inkomensbeheer en wat een cliënt(e) van Bewindvoering Stemfoort mag verwachten.

* Het verschil tussen bewindvoering en inkomensbeheer zit in het feit dat bewindvoering via de kantonrechter wordt toegewezen en inkomensbeheer op basis van een vrijwillige overeenkomst tussen Bewindvoering Stemfoort (h.o.d.n. Juridisch Adviesbureau Stemfoort) en de cliënt(e) plaatsvindt.